caenfrderues

Rehabilitació de façanes

Aproximadament un 42% del consum d’energia d’un habitatge privat es destina a la calefacció i refrigeració.

 

Més de la meitat de la calor generada per la calefacció es perd per les parets exteriors sense aïllament tèrmic.

 

Per què rehabilitar?

El pas del temps, les agressions atmosfèriques i humanes deterioren els edificis.

Aquest deteriorament n’afecta les condicions d’habitabilitat i genera riscos de despreniment a la via pública o a finques veïnes.

Si no hi posem remei de manera preventiva, amb polítiques de manteniment i anticipació al deteriorament greu, les lesions produïdes poden convertir-se en patologies greus, riscos i costos innecessaris.

 

Quan rehabilitar?

Sempre ha estat obligació de la propietat la conservació del seu immoble, però des de l’entrada en Vigor del Real Decret del ITE (Inspecció Tècnica dels Edificis), a més cal que els edificis amb una antiguitat superior a 40 anys compleixin amb la Inspecció Tècnica d’Edificis (ITE).

Amb aquest nou Decret, la propietat està obligada per Llei (Llei de Dret de l’Habitatge i RD del ITE) a contractar un Tècnic per a certificar la solidesa de l’edifici davant de l’Administració Pública, i a posar en agenda de reparació aquells defectes considerats greus que presenti l’edifici.

La rehabilitació de la façana es contempla com una acció preventiva, que permet reparar possibles patologies de l’edifici, així com millorar el seu aspecte exterior, fer-lo més modern, més segur, més eficient energèticament i integrar-lo amb l’entorn.

 Amb els sistema d'aillament tèmic per l'exterior solucionem tots els ponts tèmics i aconseguim un gran estalvi energètic.

 

Beneficis de rehabilitar?

QUÈ POT FER LA REHABILITACIÓ DE FAÇANES PEL MEU EDIFICI?

Cal realitzar un estudi en profunditat de l’estat de l’edifici abans d’emetre cap diagnòstic, però en línies generals la rehabilitació de façanes:

  • Garanteix la durabilitat i seguretat de l’edifici.
  • Millora el seu benestar i redueix el consum energètic.
  • Evita la devaluació de l’edifici, augmentant les expectatives de lloguer o venda i el seu valor patrimonial.
  • Evita que els defectes de manteniment empitjorin i generin rehabilitacions més costoses. 

 

Inspecció Tècnica d’Edificis (ITE)
http://www.gencat.cat/acordsdegovern/20101123/01.htm